Emek Prefabrik Ar-Ge Çalışmaları

Safecast Projesi

Türkiye Prefabrik Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı kapsamındaki proje prefabrike kolon-kiriş birleşimlerinin deprem güvenliğini araştırma amacındadır.Türkiye Prefabrik Birliği üyesi olan Emek Prefabrik elde edilen teorik ve deneysel sonuçları uygulamaya aktarmakta ve gerçekleştirdiği projelerde kullanmaktadır.

Safecast Projesinde İncelenen Birleşim Bölgeleri ve Model Yapı
Safecast Projesi Kapsamında İTÜ’de denenen moment aktaran sanayi tipi bina birleşimi.
(Bu birleşim Emek Prefabrik’te de uygulanmaktadır.)
Emek Prefabrikte Fixcast Sisteminde uygulanan donatı detayları.
(Safecast Projesinde revizyonlu deneylerde kontrol edilmiş ve birleşimin deprem yükü altındaki performansını arttırmıştır.)
Safecast Projesi kapsamında İTÜ’de gerçekleştirilen deneysel çalışma.
(Kolon-kiriş bölgesinin deprem davranışı incelenmektedir.)
Mevcut Binaların Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BÖÇ) ile
Davranış Kontrolü Güçlendirilmesi

SAFECLADDING PROJESİ

Türkiye Prefabrik Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak olduğu Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı kapsamındaki proje prefabrike kolon-kiriş birleşimlerinin deprem güvenliğini araştırma amacındadır.Türkiye Prefabrik Birliği üyesi olan Emek Prefabrik elde edilen teorik ve deneysel sonuçları uygulamaya aktarmakta ve gerçekleştirdiği projelerde kullanmaktadır.

Emek Prefabrik’in gerçekleştirdiği Düz Panel bağlantısı
Safecladding Projesi deney öncesinde gerçekleştirilen cephe –yapı bağlantılarını inceleyen kuramsal modeller

İTÜ Prefabrike Kolon-Kiriş Ve Sönümleyici Sarsma Masasi Deneyleri

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Doç.Dr.Ercan YÜKSEL’in yönettiği doktora tezi çerçevesinde Emek Prefabrik ve sektördeki diğer firmaların yaygın olarak kullandığı temelde ankastre üstten mafsallı sanayi yapılarına yönelik geliştirilen sönümleyiciler ölçekli numunelerde test edilecektir. Türkiye ilk defa temelde ankastre üstten mafsallı sanayi yapılarına yönelik sarsma masası deneyleri gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki 6 adet prefabrike kolon-kiriş-temel eleman Emek Prefabrik Tesislerinde üretilmiştir

İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilecek olan deprem kayıtlarının prefabrike sisteme etkisinin inceleneceği, deney numuneleri Emek Prefabrikte üretilen sarsma masası deneyleri.
Sarsma Masasında Denenecek olan prefabrike sisteme ait üretim aşamaları.