Yapı Sistemimiz

Türkiye’de prefabrikasyon 1960’lı yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de prefabrikasyon teknolojisi, kolay montaj, kısa sürede imalat gibi nedenlerden dolayı özellikle sanayi yapılarında tercih edilmektedir.Ancak yakın geçmişte yaşanan büyük depremlerde, prefabrik yapılarda ağır hasarların gözlenmesi, bu tür yapı sistemleri için yeni birleşim detaylarının geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Yapıların deprem yükleri etkisindeki davranışını, birleşim detaylarının dayanım, stabilite ve yük dağıtabilirlik özellikleri etkilemektedir. Deprem sonrası prefabrik yapıların hasar ve yıkım sebepleri araştırıldığında, yapıların büyük çoğunluğunun, yeterli yanal rijitliğe sahip olmaması, kesme kapasitesinin yetersiz olması, diyafram hareketinin yetersizliği, kalite-kontrol yetersizliği ve bağlantı bölgelerinde hatalı detaylandırmalardan dolayı kötü performans gösterdiği görülmektedir. Prefabrik yapı sisteminin deprem güvenliğinin belirlenmesi için birleşim bölgelerinin deprem sırasında oluşacak tersinir-tekrarlı yükler altında, monolitik yapı davranışına benzer süneklik ve dayanıma sahip olduğunun deneysel ve kuramsal olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla EMEK PREFABRİK yıllar içinde oluşturduğu güvenli yapı üretme tecrübesini kullanarak ve üyesi olduğu Türkiye Prefabrik Birliği ve İTÜ ortak çalışması olan EU-FR7:SAFECAST projesi kapsamında elde edilen deneysel ve kuramsal verilerden hareketle Emek Prefabrik proje birimi ve üniversitelerdeki akemisyenlerin ortak çalışması olan sanayi ve konut yapıları için deprem güvenliği yüksek yapım teknolojisi olan

FIX CAST – Industrial ve FIX CAST – Residential yapım tekniğini uygulamaktadır.

FIX CAST – Industrial

FIXCAST Industrial Emek Prefabrik’in endüstri yapıları için geliştirdiği deprem güvenliği yüksek, südürülebilir, yapı verimliliğini esas alan yeni nesil prefabrike betonarme yapım teknolojisidir. FIXCAST Industrial deprem riski yüksek bölgelerde üretilecek sanayi yapılarında, SAFECAST (PERFORMANCE OF INNOVATIVE MECHANICAL CONNECTIONS IN PRECAST BUILDING STRUCTURES UNDER SEISMIC CONDITIONS ) projesinde önerilen birleşim detaylarını kullanarak Emek Prefabrik Proje Birimi ve akedemisyenlerin birlikte tasarlayıp uyguladıkları güvenli yapım teknolojisidir. Şekillerde FIXCAST Industrial’ a ait kolon-kiriş birleşim detayları görülmektedir. Birleşimin alt bağlantıları kaynaklı, üst kısmı ise ıslak birleşimden oluşmaktadır.

FIX CAST – Residential

FIXCAST Industrial Emek Prefabrik’in konut yapıları için geliştirdiği deprem güvenliği yüksek, südürülebilir, yapı verimliliğini esas alan yeni nesil prefabrike betonarme yapım teknolojisidir. FIXCAST Residential deprem riski yüksek bölgelerde üretilecek sanayi yapılarında, SAFECAST (PERFORMANCE OF INNOVATIVE MECHANICAL CONNECTIONS IN PRECAST BUILDING STRUCTURES UNDER SEISMIC CONDITIONS ) projesinde önerilen birleşim detaylarını kullanarak Emek Prefabrik Proje Birimi ve akedemisyenlerin birlikte tasarlayıp uyguladıkları güvenli yapım teknolojisidir. Şekillerde FIXCAST Residential’ a ait kolon-kiriş birleşim detayları görülmektedir. Birleşim tamamen ıslak birleşimden oluşmaktadır.